top of page

KURS

Vi forteller historier hele tiden. Mine kurs handler om å skape nye historier, som kan være personlige,  om identitet eller fortellinger om fremtiden. 

Jeg har kurs som handler om å styrke evnen til å møte utfordringer og kurs som tar for seg fortellerkunstens verktøy: finne og bearbeide historier man vil jobbe med, gjøre fortellingene til sine egne og fortelle dem for et publikum. 

 

 

Foot Tracks on Sand

HVORDAN SKAL FREMTIDEN SE UT?

Fortellingsverksted og musikk

Tema : Verktøy for å møte dagens utfordringer gjennom musikk og fortelling

 

Hver tid har sine utfordringer. Nå, i vår tid, er vi midt i en natur- og klimakrise vi selv har forårsaket. Heldigvis har vi derfor mulighet til å løse den også.

 

Denne workshopen vil handle om kreative verktøy for å møte utfordringene og endre på noen av fortellingene om oss selv. Som et motsvar til noen av dagens narrativer om forbruk, vekst og status, vil vi undersøke hva som er viktigst for hver og en av oss, og samarbeide om å se for oss en verden der disse verdiene er i fokus. Gjennom egne historier, musikk, fortelling og ulike teknikker vil vi jobbe med å se for oss fremtiden vi ønsker oss, slik at vi kan begynne å bevege oss mot den med optimisme, håp og endringsvilje.

TRENGER DU EN NY FORTELLING OM DEG SELV?

'To have a story is to have a self’ - Lidia Yuchnavitz 

Tema: Metoder for å møte utfordringer og at deltagerne arbeider frem en ny historie om seg selv.

Hvem er jeg? Kommer jeg til å klare å møte utfordringen? Kan jeg forandre meg og bli en versjon av meg selv som takler det jeg har bestemt meg for? 

 

.

BLI EN GOD HISTORIEFORTELLER

Ønsker du å bli en bedre forteller? Jobbe med å stå foran ett publikum og dele noe på en engasjerende måte? Finne din egen stemme og måte å uttrykke deg på?

 

En tredeling: 

Finne og bearbeide materiale 

Gjøre historien til sin egen, bli kjent med den

Møtet med publikum

FORTELLERKURS MED 5 VERKTØYKASSER

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

bottom of page