top of page

Lakseeventyr/Being Salmon Being human - the performance

Lakseeventyr er en fortellerforestilling om laks fortalt av en forteller, en filosof og den samiske joikeren Torgeir Vassvik. Med denne forestillingen ønsker vi å sette fokus på livet til laksen og fortelle dens historie. I vår tid er laksen en del av en enorm industri. Gjennom årtusener har den vært gjenstand for menneskers beundring, respekt og takknemlighet.

Fortellerkunst, joik, vitenskap og verdenssyn

Fortellerkunsten er den eldste kunstart vi kjenner til. Med ’Lakseeventyr’ bruker vi denne gamle kunstformen sammen med joik til å undersøke vårt forhold til laksen. Dette gjør vi gjennom å knytte sammen moderne forskning og filosofi med tradisjonelle fortellinger.

 

Hvordan klarer laksen å navigere i havet? Hvordan ville det være å kunne kjenne jordens magnetisme i kroppen, eller å kunne skimte lukten av nøyaktig den elven du ble født i? Hva ville det si å kunne bruke stjernene for å finne veien fra polarhavet og tilbake til norskekysten? Hva vil det si å være en laks? Slike spørsmål har vitenskapelig klangbunn - og er blitt utforsket i betydelig grad -, men de inviterer også til det som er filosofiens og, ikke minst, fortellingens opphav - undring!

 

Vi vil undersøke hvem laksen er i fortellinger og praksis blant samer og urfolk verden over. Målet er å skape en bro mellom et tradisjonelt verdenssyn og samtidige virkelighetsforståelser. Fortellinger fra svunne tider kan representere verdier som har evne til å styrke vårt syn på den mer-enn-menneskelige verden.

 

I forestillingen bruker vi både tradisjoner og kulturarv fra samisk, Nord-Amerikansk og Canadisk urbefolkning. Vi vil undersøke likheter mellom disse urbefolkningsgruppene og deres relasjon til laksen. Blant likhetene er et natursyn som handler om en relasjon med naturen og en forståelse av å være en del av et levende kretsløp, som ikke må ødelegges. Vi mennesker har redskaper som gjør at vi kan ødelegge andre arter om vi ikke demper vår grådighet. I den samiske kulturen finnes Maddu, artenes stammor som en slik regulerende kraft. Hun var farlig for mennesker som truet artens eksistens gjennom for eksempel overfiske. I California fantes det en fisketradisjon hvor selve redskapene var hellige og hvor fiskingen var full av ritualer om når man skulle slippe fisken forbi, av sang dans og fortelling og dyp respekt for sin kilde til mat og overflod.

 

Forestillingen har ungdom og voksne som målgruppe. 

https://www.beingsalmonbeinghuman.com

Tiril Bryn, Georgiana Keable, Torgeir Vassvik og Martin Lee Mueller . Foto: Andreas Daugstad Leonardsen

Forestillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Immatriell kulturarv, UD og Norsk Danse og Teatersentrum

  • Facebook - Grey Circle

Link til Lakseeventyrs facebookside

bottom of page