top of page
Picture1.png

Skoglufteffekten

I denne filmen setter vi opp en plantevegg i Torshovdalen aktivitetshus. Vi ønsker skape et bedre innemiljø og samtidig inspirere andre til å sette opp egne plantevegger. Dette prosjektet er inspirert av Jørn Viumdals bok Skoglufteffekten. I hovedsak handler den om at med nok planter og lys inne, vil plantenes kjemikalier og farger gi en lignende opplevelse som å være ute i naturen - inne. Den argumenter med at vi som mennesker føler oss best i grønn natur, men at vi likevel tilbringer mesteparten av tiden innendørs. Å gjøre innemiljøet grønnere påvirker oss, vi blir mer opplagte og i bedre humør. Jeg tror veldig mange mennesker ønsker seg mer natur i sine omgivelser. 

 

Her er utdrag fra boken:

Forskere har kunnet dokumentere følgende fordeler ved plantevegger:

Du får vesentlig økt vitalitet, energi og overskudd

Du får lavere stressnivå og blir mer motstandsdyktig mot stress

Du får styrket immunforsvar, opplever mindre smerter og blir raskere frisk etter sykdom

Du får beskyttelse mot påkjenningene fra det urbane livet (støy, forurensning, tidsklemme, trafikk)

Du får lavere nivå av forurensning inne, siden plantene renser luften for toksiner, gir bedre luftkvalitet og tilfører sunne biologiske elementer

Du får betydelig bedre konsentrasjon og ro 

(Viumdal s. 17) 

 

Dette er forskingsresultater som også støttes av forskning knyttet til den japanske Forest Bath-tradisjonen

 

Kilder:

Skoglufteffekten av Jørn Viumdal, Panta Forlag 2018

Forest Bathing, Dr Qing Li, Penguin, Random house, 2018

 

https://www.youtube.com/watch?v=lhMuj5EBasg

 

https://sageneavis.no/nyheter/na-skal-vi-fa-bade-bedre-luft-og-humor/19.2381

 

https://sageneavis.no/nyheter/etter-skoletid-barna-har-mott-planteveggen/19.2492

bottom of page