Tiril trapp 1.png

Eventyrets landskap

Med fortellerforestilling og workshop undersøker vi eventyrets landskap – i Japan, Norge og verden.

Hva forteller eventyrene om landskapet de har blitt til i? Hva forteller de om hva vi mennesker har til felles? Hvorfor finnes det like eventyr over hele verden?

 

Urashima Taro og Venner i liv og død 

Begge eventyrene handler om en reise dypt, dypt under overflaten. Det japanske eventyret Urashima Taro handler om en fisker som blir tatt med til dragekongens palass under havet og det norske eventyret Venner i liv og død handler om en reise til dødsriket, den levende vennen som blir med sin døde venn for å se hvordan det er der. Begge handler om å komme tilbake til denne verden og det har gått flere hundre år. 

 

Dette er et eksempel på hvordan eventyr kan være like, og det finnes uendelig mange eventyr som handler om det samme, fra hele verden.

 

Eventyrene som springer ut i fra en muntlig tradisjon, har blitt delt og fortalt videre og endret i generasjoner, og bærer spor av en for lengst svunnen tid.  Jeg liker å kalle den muntlige tradisjon for en slags menneskehetens hukommelse: At det finnes visdom fra fortiden som kan komme til uttrykk eventyrenes bilder. 

 

Med denne forestillingen og verkstedet ønsker jeg å undersøke den delen av eventyrene som forener oss og som kanskje kan fortelle oss noe om hva vi har felles gjennom sine underlige bilder og magiske hendelser. 

 

Jeg ønsker å bruke eventyr som en slags katalysator for et kulturmøte, gjennom hva vi har felles og hva vi slags fortid vi har. Hva slags historier hadde din barndom, det landskapet og den kulturen du vokste opp i? Kan stedspesifikke fortellinger være bærere av noe universelt? Kan de brukes til kulturutveksling og bli et møtepunkt? 

 

Eventyr kan på ulike måter være bærere av identitet, med dype forbindelser til fortiden. På et personlig plan kan eventyrene være knyttet til barndommen og oppvekstens steder og kultur.

 

 

Eventyr fra muntlige tradisjoner finnes over hele verden. De gjenspeiler ulike landskap og kulturtradisjoner, men de bærer også noe dypt menneskelig i seg og likheter som er så store at forskere på begynnelsen av 1900-tallet kom inn i en diskusjon om hvor vidt likhetene skyldtes at eventyrene har vandret, eller at likhetene skyldtes noe felles menneskelig som finnes over hele verden. Også steder med minimal kontakt med omverden hadde mange av de samme fortellingene.

 

Da jeg første gang hørte om hvordan nesten helt like eventyr finnes over hele verden, fikk jeg lyst til å finne ut mer. Da jeg senere begynte å studere folkloristikk, møtte jeg hele tiden en dobbelthet. Prosessen med innsamling og dokumentasjon var knyttet til nasjonalromantiske strømninger, til nasjonal identitetsbygging – men i sin natur var eventyrene samtidig universelle.

 

Jeg ønsker å bruke eventyrene til å skape en felles plattform for mennesker med forskjellig bakgrunn. Jeg vil gjerne finne et bedre ord enn universell, kanskje fellesmenneskelig? Å være menneske på denne kloden som vi alle bor. Der vi vokser opp i ulike landskap, med ulike tradisjoner og skikker som setter preg på hvem vi er – men hvordan kan vi bygge broer? Kan eventyrene være brobyggere mellom oss mennesker? Finnes det en type visdom i eventyrenes landskap som kan binde oss sammen? Som kan finne frem vår empati, vårt mot, vår innlevelse i verden og hverandre og alt som lever?

 

 

Målgruppe: Ungdom/voksne