Forteller

Tiril Bryn arbeider som frilansforteller med fokus på kulturarv og fortelling ute i naturen. Hun undersøker i sitt arbeid som forteller hvordan folkekulturen, blant annet eventyr, springer ut fra naturen, landskapet og stedet de er skapt, samtidig som de bærer i seg gjenkjennelige elementer på tvers av kulturer verden over. Hun er opptatt av en sammenheng mellom undereventyr, urfolkstradisjoner og moderne vitenskap og arbeider med fortellerforestillinger, fortellerstunder og workshops.