Forteller

Tiril Bryn arbeider som frilansforteller med fokus på kulturarv og fortelling ute i naturen. Hun undersøker i sitt arbeid som forteller hvordan folkekulturen, blant annet eventyr, springer ut fra naturen, landskapet og stedet de er skapt, samtidig som de bærer i seg gjenkjennelige elementer på tvers av kulturer verden over. Hun er opptatt av en sammenheng mellom undereventyr, urfolkstradisjoner og moderne vitenskap og arbeider med fortellerforestillinger, fortellerstunder og workshops.

FORTELLER TIRIL BRYN

+47 930 88 956

TIRIL.BRYN@GMAIL.COM